0

Đầu ghi hình IP

Đầu ghi hình 64 kênh IP DAHUA NVR5864-4KS2

Giá : 23.725.000 VNĐ -35%

36.500.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP DAHUA NVR5832-4KS2

Giá : 20.930.000 VNĐ -35%

32.200.000 VNĐ

Đầu ghi hình 64 kênh IP DAHUA NVR5464-4KS2

Giá : 16.380.000 VNĐ -35%

25.200.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP DAHUA NVR5432-4KS2

Giá : 15.015.000 VNĐ -35%

23.100.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP DAHUA NVR5416-4KS2

Giá : 13.975.000 VNĐ -35%

21.500.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP DAHUA NVR5232-4KS2

Giá : 10.465.000 VNĐ -35%

16.100.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP DAHUA NVR5216-4KS2

Giá : 9.100.000 VNĐ -35%

14.000.000 VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh IP DAHUA NVR5208-4KS2

Giá : 8.411.000 VNĐ -35%

12.940.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP DAHUA NVR4232-4KS2

Giá : 7.085.000 VNĐ -35%

10.900.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP DAHUA NVR4216-4KS2

Giá : 6.071.000 VNĐ -35%

9.340.000 VNĐ

Go Top
Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Gọi điện SMS Chỉ Đường