0

Đầu ghi hình HIKVISION

Đầu ghi hình 16 kênh IP HIKVISION DS-7616HUHI-F2/N

Giá : 12.480.000 VNĐ -20%

15.600.000 VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh IP HIKVISION DS-7608HUHI-F2/N

Giá : 7.840.000 VNĐ -20%

9.800.000 VNĐ

Đầu ghi hình 4 kênh IP HIKVISION DS-7604HUHI-F1/N

Giá : 4.328.000 VNĐ -20%

5.410.000 VNĐ

Đầu ghi hình 64 kênh IP HIKVISION DS-9664NI-I16

Giá : 83.992.000 VNĐ -20%

104.990.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP HIKVISION DS-9632NI-I16

Giá : 51.760.000 VNĐ -20%

64.700.000 VNĐ

Đầu ghi hình 64 kênh IP HIKVISION DS-9664NI-I8

Giá : 51.184.000 VNĐ -20%

63.980.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP HIKVISION DS-9632NI-I8

Giá : 37.448.000 VNĐ -20%

46.810.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP HIKVISION DS-7732NI-I4

Giá : 16.624.000 VNĐ -20%

20.780.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP HIKVISION DS-7716NI-I4

Giá : 13.992.000 VNĐ -20%

17.490.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP HIKVISION DS-7732NI-E4/16P

Giá : 14.864.000 VNĐ -20%

18.580.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP HIKVISION DS-7732NI-E4

Giá : 10.416.000 VNĐ -20%

13.020.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP HIKVISION DS-7716NI-E4

Giá : 8.032.000 VNĐ -20%

10.040.000 VNĐ

Go Top
Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Gọi điện SMS Chỉ Đường