0

Đầu ghi hình HDPARAGON

Đầu ghi hình 32 kênh IP HDPARAGON HDS-N9632I-8HD/4F

Giá : 204.274.200 VNĐ -35%

314.268.000 VNĐ

Đầu ghi hình HYBRID HDPARAGON HDS-H9016IP-TVI

Giá : 61.776.000 VNĐ -35%

95.040.000 VNĐ

Đầu ghi hình HYBRID HDPARAGON HDS-H9008IP-TVI

Giá : 49.537.800 VNĐ -35%

76.212.000 VNĐ

Đầu ghi hình 256 kênh IP HDPARAGON HDS-N97256I-24HD

Giá : 180.671.400 VNĐ -35%

277.956.000 VNĐ

Đầu ghi hình 256 kênh IP HDPARAGON HDS-N97256I-16HD

Giá : 141.710.400 VNĐ -35%

218.016.000 VNĐ

Đầu ghi hình 124 kênh IP HDPARAGON HDS-N97128I-24HD

Giá : 128.926.200 VNĐ -35%

198.348.000 VNĐ

Đầu ghi hình 64 kênh IP HDPARAGON HDS-N9664I-4K/16HD

Giá : 81.892.200 VNĐ -35%

125.988.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP HDPARAGON HDS-N9632I-4K/16HD

Giá : 50.520.600 VNĐ -35%

77.724.000 VNĐ

Đầu ghi hình 64 kênh IP HDPARAGON HDS-N9664I-4K/8HD

Giá : 49.904.400 VNĐ -35%

76.776.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP HDPARAGON HDS-N9632I-4K/8HD

Giá : 36.511.800 VNĐ -35%

56.172.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP HDPARAGON HDS-N7716I-4K/P

Giá : 17.979.000 VNĐ -35%

27.660.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP HDPARAGON HDS-N7716I-4K

Giá : 13.642.200 VNĐ -35%

20.988.000 VNĐ

Go Top
Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Gọi điện SMS Chỉ Đường