0

Đầu ghi hình HDPARAGON

Đầu ghi hình 32 kênh IP HDPARAGON HDS-N9632I-8HD/4F

Giá : 251.414.400 VNĐ -20%

314.268.000 VNĐ

Đầu ghi hình HYBRID HDPARAGON HDS-H9016IP-TVI

Giá : 76.032.000 VNĐ -20%

95.040.000 VNĐ

Đầu ghi hình HYBRID HDPARAGON HDS-H9008IP-TVI

Giá : 60.969.600 VNĐ -20%

76.212.000 VNĐ

Đầu ghi hình 256 kênh IP HDPARAGON HDS-N97256I-24HD

Giá : 222.364.800 VNĐ -20%

277.956.000 VNĐ

Đầu ghi hình 256 kênh IP HDPARAGON HDS-N97256I-16HD

Giá : 174.412.800 VNĐ -20%

218.016.000 VNĐ

Đầu ghi hình 124 kênh IP HDPARAGON HDS-N97128I-24HD

Giá : 158.678.400 VNĐ -20%

198.348.000 VNĐ

Đầu ghi hình 64 kênh IP HDPARAGON HDS-N9664I-4K/16HD

Giá : 100.790.400 VNĐ -20%

125.988.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP HDPARAGON HDS-N9632I-4K/16HD

Giá : 62.179.200 VNĐ -20%

77.724.000 VNĐ

Đầu ghi hình 64 kênh IP HDPARAGON HDS-N9664I-4K/8HD

Giá : 61.420.800 VNĐ -20%

76.776.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP HDPARAGON HDS-N9632I-4K/8HD

Giá : 44.937.600 VNĐ -20%

56.172.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP HDPARAGON HDS-N7716I-4K/P

Giá : 22.128.000 VNĐ -20%

27.660.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP HDPARAGON HDS-N7716I-4K

Giá : 16.790.400 VNĐ -20%

20.988.000 VNĐ

Go Top
Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Gọi điện SMS Chỉ Đường