0

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình 64 kênh IP DAHUA NVR5864-4KS2

Giá : 29.200.000 VNĐ -20%

36.500.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP DAHUA NVR5832-4KS2

Giá : 25.760.000 VNĐ -20%

32.200.000 VNĐ

Đầu ghi hình 64 kênh IP DAHUA NVR5464-4KS2

Giá : 20.160.000 VNĐ -20%

25.200.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP DAHUA NVR5432-4KS2

Giá : 18.480.000 VNĐ -20%

23.100.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP DAHUA NVR5416-4KS2

Giá : 17.200.000 VNĐ -20%

21.500.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP DAHUA NVR5232-4KS2

Giá : 12.880.000 VNĐ -20%

16.100.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP DAHUA NVR5216-4KS2

Giá : 11.200.000 VNĐ -20%

14.000.000 VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh IP DAHUA NVR5208-4KS2

Giá : 10.352.000 VNĐ -20%

12.940.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP DAHUA NVR4232-4KS2

Giá : 8.720.000 VNĐ -20%

10.900.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP DAHUA NVR4216-4KS2

Giá : 7.472.000 VNĐ -20%

9.340.000 VNĐ

Go Top
Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Gọi điện SMS Chỉ Đường