0

Đầu ghi hình AFIRI HDTVI

Đầu ghi hình 16 kênh HDTVI AFIRI DVR-316C2

Giá : 7.528.000 VNĐ -20%

9.410.000 VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh HDTVI AFIRI DVR-308C2

Giá : 5.038.400 VNĐ -20%

6.298.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh HDTVI AFIRI DVR-316C1

Giá : 6.584.000 VNĐ -20%

8.230.000 VNĐ

Đầu ghi hình 4 kênh HDTVI AFIRI DVR-304C1

Giá : 2.544.000 VNĐ -20%

3.180.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh HDTVI AFIRI DVR-216M1

Giá : 5.712.000 VNĐ -20%

7.140.000 VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh HDTVI AFIRI DVR-208M1

Giá : 3.512.000 VNĐ -20%

4.390.000 VNĐ

Đầu ghi hình 4 kênh HDTVI AFIRI DVR-204M1

Giá : 2.192.000 VNĐ -20%

2.740.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh HDTVI AFIRI DVR-116M1

Giá : 4.144.000 VNĐ -20%

5.180.000 VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh HDTVI AFIRI DVR-108M1

Giá : 2.544.000 VNĐ -20%

3.180.000 VNĐ

Đầu ghi hình 4 kênh HDTVI AFIRI DVR-104M1

Giá : 1.632.000 VNĐ -20%

2.040.000 VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh HDTVI AFIRI DVR-308C1

Giá : 3.888.000 VNĐ -20%

4.860.000 VNĐ

Go Top
Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Gọi điện SMS Chỉ Đường