0

Đầu ghi hình

Đầu ghi hình 16 kênh IP AFIRI NVR-116E4-P16

Giá : 10.140.000 VNĐ -35%

15.600.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP AFIRI NVR-116E4

Giá : 6.526.000 VNĐ -35%

10.040.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP AFIRI NVR-116E2-P8

Giá : 5.557.500 VNĐ -35%

8.550.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP AFIRI NVR-116E2

Giá : 3.464.500 VNĐ -35%

5.330.000 VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh IP AFIRI NVR-108E2-P8

Giá : 5.297.500 VNĐ -35%

8.150.000 VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh IP AFIRI NVR-108E2

Giá : 3.107.000 VNĐ -35%

4.780.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP AFIRI NVR-116E1

Giá : 2.905.500 VNĐ -35%

4.470.000 VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh IP AFIRI NVR-108E1

Giá : 2.444.000 VNĐ -35%

3.760.000 VNĐ

Đầu ghi hình 4 kênh IP AFIRI NVR-104E1-P4

Giá : 3.367.000 VNĐ -35%

5.180.000 VNĐ

Đầu ghi hình 4 kênh IP AFIRI NVR-104E1

Giá : 2.294.500 VNĐ -35%

3.530.000 VNĐ

Đầu ghi hình 64 kênh IP DAHUA NVR5864-4KS2

Giá : 23.725.000 VNĐ -35%

36.500.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP DAHUA NVR5832-4KS2

Giá : 20.930.000 VNĐ -35%

32.200.000 VNĐ

Đầu ghi hình 64 kênh IP DAHUA NVR5464-4KS2

Giá : 16.380.000 VNĐ -35%

25.200.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP DAHUA NVR5432-4KS2

Giá : 15.015.000 VNĐ -35%

23.100.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP DAHUA NVR5416-4KS2

Giá : 13.975.000 VNĐ -35%

21.500.000 VNĐ

Đầu ghi hình 32 kênh IP DAHUA NVR5232-4KS2

Giá : 10.465.000 VNĐ -35%

16.100.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP DAHUA NVR5216-4KS2

Giá : 9.100.000 VNĐ -35%

14.000.000 VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh IP DAHUA NVR5208-4KS2

Giá : 8.411.000 VNĐ -35%

12.940.000 VNĐ

Go Top
Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Gọi điện SMS Chỉ Đường