0

Sản Phẩm

Đầu ghi hình 16 kênh IP AFIRI NVR-116E4-P16

Giá : 12.480.000 VNĐ -20%

15.600.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP AFIRI NVR-116E4

Giá : 8.032.000 VNĐ -20%

10.040.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP AFIRI NVR-116E2-P8

Giá : 6.840.000 VNĐ -20%

8.550.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP AFIRI NVR-116E2

Giá : 4.264.000 VNĐ -20%

5.330.000 VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh IP AFIRI NVR-108E2-P8

Giá : 6.520.000 VNĐ -20%

8.150.000 VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh IP AFIRI NVR-108E2

Giá : 3.824.000 VNĐ -20%

4.780.000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh IP AFIRI NVR-116E1

Giá : 3.576.000 VNĐ -20%

4.470.000 VNĐ

Đầu ghi hình 8 kênh IP AFIRI NVR-108E1

Giá : 3.008.000 VNĐ -20%

3.760.000 VNĐ

Đầu ghi hình 4 kênh IP AFIRI NVR-104E1-P4

Giá : 4.144.000 VNĐ -20%

5.180.000 VNĐ

Đầu ghi hình 4 kênh IP AFIRI NVR-104E1

Giá : 2.824.000 VNĐ -20%

3.530.000 VNĐ

Camera IP SPEED DOME AFIRI IS-820

Giá : 41.016.000 VNĐ -20%

51.270.000 VNĐ

Camera IP SPEED DOME AFIRI IS-720

Giá : 17.548.000 VNĐ -20%

21.935.000 VNĐ

Go Top
Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Gọi điện SMS Chỉ Đường